Phóng sự du hí..Làng cổ Đường Lâm!!!

Bữa trưa đạm bạc (nhiều đạm..tốn..bạc)!!!

Nghỉ trưa Đường Lâm: Salsa ngoài…vỉa!!!

Bachata: Chuyện ba người..ngoài ban công!!!

Salsa: Chéo ..Cánh..!!! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *