Danh sách cập nhật thí sinh 3F-Dance 

·

 Cặp đôi số 17
· Nam: Trịnh Đức Thiện
– Tuổi : 23
· Biết và bắt đầu tập Bachata được hơn 3 tháng
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance
Nữ: Nguyễn Phương Thảo
· Tuổi : 23
· Biết và bắt đầu tập Bachata được hơn 2 tháng
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance
===============
 Cặp đôi số 18
Nam: Tô Văn Hòa
· Tuổi : 26
· Biết và bắt đầu tập Bachata được hơn 2 tháng
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance
Nữ: Nguyễn Minh Thảo
· Tuổi : 27
· Biết và bắt đầu tập Bachata được 2 năm
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance
===============
Cặp đôi số 19
Nam: Duy Linh
· Tuổi :
· Biết và bắt đầu tập Bachata được hơn 3 tháng
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance
Nữ: Kiều Linh
· Tuổi :
· Biết và bắt đầu tập Bachata được hơn 6 tháng
· Đang sinh hoạt tại: Clb 3F-Dance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *