3F-DANCE CLUB – Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng
số 5 Phan Chu Trinh, Hải Phòng.
www.3fdance.com
www.salsa.haiphong.vn
Lịch tuyển
sinh mới và tập tháng 9-10 / 2016
1.
Lớp cơ bản -cho người mới bắt đầu:
Khai
giảng và tập buổi đầu thứ năm ngày 29/9/2016 lúc 19:30
Ngày : Thứ
3-5 hàng tuần
Thời gian:
19:30-20:30  
Địa điểm:
Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng số 5 Phan Chu Trinh, HP
Học phí:
300.000 VNĐ/khóa (8 buổi)
Chú ý: Giảm
10% VNĐ học phí cho những thành viên ghi danh và đóng phí trước buổi khai
giảng 05 ngày
2.
Lớp chuyển tiếp – cho thành viên đã biết cơ bản
Ngày : Thứ
5 – CN
Thời
gian: 
Thứ 5 lúc
20:45-21:45 (Địa điểm: Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng số 5 Phan Chu
Trinh, HP)
Chủ nhật
lúc: 14:00-15:00 (+30 phút luyện tập)
Học phí:
320.000 VNĐ/khóa (8 buổi)
Liên hệ: 
Mobile:
Mr Thanh – 0977774726
3F-DANCE
CLUB 
add: 3rd
floor of culture house Hong Bang dict. , no 5 Phan Chu Trinh street, Hai
Phong
We would
like to inform you new schedule of new Salsa, Bachata class on september 2016
1.
Basic class ( for newbie who don’t know any thing about dancing)
Day:
weekly, Tuesday and Thursday
Time :
19:30 – 20:30 
Fee: 300000
VND/ couse (08 sessions)
Start
day: Thursday 29/Sep/2016
2.
Intermediate class ( for persons who knew basic technic)
Day:
Thursday and Sunday
Time:
20:45-21:45 on Thursday with location no 5 Phan Chu Trinh, 3rd floor of
culture house Hong Bang dict.
14:00-15:00
on Sunday (+30′ for practice)
Fee: 320000
VND/ couse (08 sessions)
Contact
to: Mr Cao Thanh
Mobile:
0977774726.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *