Các kiều nữ nhà 3F – Dance !!
Phê.. wa””’!
Crazy Fan..
Crazy… singers..
Chúc mừng sinh nhật… nhưng mà của ai nhỉ :))
Beautiful ..xì mai!

Lớp salsa cơ bản khai giảng ngày 16/9/2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *