Note: Cập nhật mới nhất ngày 28/07/2012, tất cả các địa điểm đều được “confirm” qua thực tế ăn chơi !!!
Thứ 3
Địa điểm: Số 1 Giang Văn Minh, ODC Club.
Giờ chơi: 20h30 – 22h
DJ: Mr Cao Thanh. (và nhiều DJs khác)
Thứ 4
 Địa điểm: Rạp hát Đại Đồng, 46 Hàng Cót.

Giờ chơi: 20h30 – 22h30.

DJ: Mr. Hunken và Johny Huy .
Thứ 5

Lựa chọn 1:
Địa điểm: Canopee bar, 60 Hàng Trống.

Giờ chơi: 21h-23h30.
DJ:  Mr Rolando.
Lựa chọn 2:

Địa điểm: 22 Hồ Giám , Tôn Đức Thắng.
Giờ chơi: 21h-23h30.

DJ:  Mr Ngọc Nam.

Thứ 6
Option 1:
Địa điểm: số 5 Ngõ Gạch – Sfire Club
Giờ chơi: 20h30 – 22h30
DJ: Mr. Quang Thịnh.
Thứ 7 
Option 1:
Địa điểm: Fusion Bar, 25 Trúc Bạch..
Giờ chơi: 20h30-23h30 .
DJ: Mr. Cao Thanh

Option 2
Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật Âu cơ – số 8 Huỳnh Thúc Kháng. ( Địa điểm mới có )
Giờ chơi: 20h30-22h30.
DJ:  Mr Quang Thịnh.

Chủ nhật

Địa điểm: 65 Quán Sứ.
Giờ chơi: 20h30-22h30.
DJ:  Mr Trần Huy.(&Hunken & Ronaldo) 

Chúc anh chị em nhảy nhót ngày càng ” ngon”

==========

Weekly Salsa Party schedules for Hanoi

 
Tuesday  
Location: ODC Club, 1 Giang Van Minh
Time: 20h30 – 22h.
DJ: Mr Cao Thanh.
Wednesday
Location: Dai Dong Theatre, 46 Hang Cot street.
Time: 20h30 – 22h30
DJ: Mr Hunken & Johny Huy.
Thursday
Option 1:
Location : Canopee bar, 60 Hang Trong Street. ( New Place )
Time : 21h-23h30.
DJ:  Mr Rolando.
Option 2
Location: Spring Salsa, 22 Ho Giam lane, Ton Duc Thang Street
Time: 20h30-22h30.
DJ: Mr Nam.

Friday
Option 1:
Location : Hanoi Cultural Center, SFire, 5 Ngo Gach .
Time: 20h30-22h30.
DJ: Mr. Quang Thinh.

Saturday
Option 1:

Location : Fusion bar, 25 Truc Bach.
Time: 20h30-23h.
DJ: Mr Cao Thanh.

Option2:
Location: Au Co art center, no 8 Huynh Thuc Khang.
Time: 20h30 – 22h30.
DJ: Mr. Quang Thinh.
Sunday
Location: Quan Su Dancefloor, 65 Quán Sứ.
Time: 20h30-22h30.
DJ:  Mr. Tran Huy. ( & Mr. Rolando).
  
 Come at 20:30 and join in the dancing! 
Last Updated (  28th July 2012 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *