11/03/2013 CLB 3F-DANCE Hà Nội chính thức có mặt tại Hải Phòng, khai giảng liên tục các khóa học khiêu vũ đường phố ( Street dance) : Salsa, Bachata, Merengue, Streetchacha, Zouk lambada..
     Với niềm mong mỏi góp phần thúc đẩy phong trào khiêu vũ tại Hải Phòng cũng như ở Việt Nam, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của các bạn, những trai thanh gái lịch đầy nhiệt huyết và năng động của thành phố hoa phượng đỏ.
“Say cheerr..!!! for us DANCE PASSION!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *