3F DANCE Hải Phòng – Kênh youtube với Zumba Fitness – Zumba Kids – Zumba Gold


[youtube src=”DnxH5ARmKKI”][/youtube]

Đội học viên Zumba 3F DANCE tại 07 Máng Nước, Hải Phòng

 
[youtube src=”aH39hszOWeg”][/youtube]

Cuối buổi của các bạn nhí lớp Zumba Kids

[youtube src=”a7awEstdk-Q”][/youtube]

3F DANCE Hải Phòng | Zumba – Demo – Như Lời Đồn-Bảo Anh | Choreo by Cao Thanh
Team Đồ Sơn – Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *