Tổng kết ăn chơi nửa đầu tháng 3 năm 2011, bao gồm :
01. Kara trao tay nhân dịp ngày 8-3
02. Street dance tại khu tượng đài Lý Thái tổ
============
01. Kara trao tay nhân dịp ngày 8-3===========
02. Street dance khu tượng đài Lý Thái Tổ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *